Nachnamen

K

Klein 12, 13, 16, 23, 29
Kneip 10, 11, 16, 24, 26, 28
Koster 25